آزمون درخواست دادگاه تجدید نظر در مورد نفقه ارائه کرده است2

سردار آزمون که درگیر پرونده ای از سوی یک زن روس شده است که این فرد مدعی است که از مهاجم تیم ملی بچه ای دارد و برای درخواست نفقه از مهاجم تیم ملی شکایت کرده است.وکیل شاکی گفته است: اطلاعات بیشتر روی سایت دادگاه ظاهر می‌شود و ما همه چیز را از طرف خودمان کنترل می‌کنیم. اگر شکایت آزمون پذیرفته شود، مهلتی به ما برای اعتراض به آن داده می‌شود. پرونده نیز به دادگاه شهر سن پترزبورگ در خیابان Basseynaya خواهد رفت و جلسه دادگاه در آنجا برای بررسی درخواست تجدید نظر و همه مواد برنامه ریزی شده است.

آزمون درخواست دادگاه تجدید نظر در مورد نفقه ارائه کرده است1

آزمون برای پرونده ای که در روسیه برایش ایجاد شده در خواست دادگاه تجدید نظر داده است.

به گفته این وکیل، پرونده آزمون به دادگاهی در شهر سنت پترزبورگ خواهد رفت و در آنجا جلسه دادگاه برای رسیدگی به اعتراض و کلیه موارد تشکیل می‌شود.پیش از این دادگاهی در شهر سنت پترزبورگ دختری به نام آلیا علیه سردار شکایت مطرح کرده بود که برای احراز پدری و گرفتن نفقه اقدام قانونی کرده است.پس از آن دادگاه در ماه ژوئن، دادگاه منطقه پریمورسکی سن پترزبورگ دستور داده او یک چهارم درآمدش را به نفقه فرزند اختصاص دهد .
گزارش شده است که آزمون از اعتراف به پدری امتناع کرده است، اما هر ماه 12000 روبل به شاکی پرداخت می کند.

فهرست