اختلافات در تیم ملی والیبال این بار به شکل علنی به وجود آمده است.پس از اینکه میلاد عبادی پور توسط بهروز عطایی به تیم ملی دعوت نشد،امروز او یک اقدام جتنجالی انجام داد.میلاد عبادی پور دریافت کننده سابق تیم ملی والیبال با آنفالو کردن سید محمد موسوی کاپیتان و بهروز عطایی سرمربی تیم ملی یک اقدام جنجالی را در فضای مجازی انجام داد تا شایعات اختلاف میلاد عبادی پور با این دو دیگر کاملا آشکار شود.

اختلافات در تیم ملی والیبال علنی شد2

اختلافات مابین عبادی پور با کاپیتان و سرمربی تیم ملی والیبال علنی شد.

با این اقدام عبادی پور به نوعی اعلام کرده که تا زمانی که این دو نفر در تیم ملی باشند برای ایران بازی نخواهد کرد.میلاد عبادی پور سی ساله سابقه نزدیک به ده سال حضور در تیم ملی والیبال ایران را دارد و باید دید چه اتفاقاتی بین این سه افتاده که دست به آنفالو کردن زده است. هر سه نفر در قهرمانی آسیا در کنار هم حضور داشتند. میلاد عبادی پور توسط بهروز عطایی در کاله آمل به والیبال ایران معرفی شده است.

اختلافات در تیم ملی والیبال علنی شد1

فهرست