ادعای عجیب بازیکن تیم هوادار در خصوص ساکت الهامی مطرح شده است.مهدی عبدی مدافع تیم هوادار با حضور در یک برنامه زنده اظهارات عجیبی از سرمربی تیم فاش کرد.عبدی در این خصوص گفت: «آقا ساکت در تمرین و بازی دوستانه خیلی سخت‌گیر است. می‌گوید در بازی رسمی اشتباه کنید من کاری ندارم ولی در تمرین و بازی دوستانه اشتباه نکنید. بازی رسمی خیلی برایش چیزی نیست که اشتباه کنید و می‌گوید اشکالی ندارد ولی در تمرین و بازی دوستانه خیلی سخت می‌گیرد و حساس است. اولین مربی است که می‌بینم اینطوری می‌گوید.»

ادعای عجیب بازیکن هوادار از سرمربی تیم

ادعای عجیب مدافع هوادار از بی توجهی الهامی به اشتباهات بازیکنان در بازی های رسمی

جای تعجب دارد که سرمربی تیمی در مورد بازی های رسمی و دوستانه چنین اظهار نظری داشته باشد.به طور کلی مربیان در بازی های رسمی عیار تیمشان مشخص می شود و بازی های دوستانه برای بهتر برگزار کردن بازی های رسمی می باشد. شکست شش بر یک هوادار در بازی با استقلال حوشی زیادی را در پی داشته و حتی چند پیشکسوت پرسپولیس معتقدند این نتیجه مشکوک بوده است.

ادعای عجیب بازیکن هوادار از سرمربی تیم 2

فهرست