از این به بعد کارلو آنچلوتی سرمربی کنونی رئال مادرید را دکتر کارلتو صدا کنید.کارلو آنچلوتی از دانشگاه پارما در رشته علوم و تکنیک‌های فعالیت‌های حرکتی پیشگیرانه و سازگار عنوان دکترای افتخاری را دریافت کرد. سرمربی رئال مادرید در سالنی مملو از نزدیکانش مورد استقبال قرار گرفت و در آنجا سخنرانی‌ای با عنوان «فوتبال، یک شیوه زندگی» ارائه کرد.

از این به بعد آنچلوتی را دکتر صدا بزنید2

از این به بعد دکتر آنچلوتی سرمربی رئال مادرید می باشد.

آنچلوتی در بخشی از سخنرانی خود گفت: من این عنوان را دریافت کردم و برخی می‌گویند که در امتحانات کمی شرکت کردم. در واقع من در امتحانات زیادی شرکت کردم و هر سه روز یک بار (اشاره به مسابقات فوتبال به عنوان مربی) مورد امتحان قرار می‌گیرم؛ آزمون‌هایی که در آنها ارزیابی می‌شوم. به بازیکنانم خواهم گفت که از این به بعد می‌توانند «دکتر» صدایم کنند.

از این به بعد آنچلوتی را دکتر صدا بزنید1

کارلتو 44 سال است که در فوتبال فعالیت می کند.او در مورد اشتیاقش به فوتبال گفت:اگر اشتیاق نداشته باشید، نمی‌توانید آن را به صورت کامل ابراز کنید. ورزش برای من مدرسه بزرگ زندگی بود در آن روابط با دیگران، احترام به آنها، احترام به قوانین و احترام به اقتدار (مربی، مدیران، رئیس باشگاه) را در فوتبال آموختم.

فهرست