السد قطر توافق اولیه برای جذب مدافع باشگاه فولاد را با مدیران این باشگاه کسب کرده است.محمدامین حزباوی مدافع جوان و با آتیه باشگاه فولاد با باشگاه قطری در مراحل نهایی بستن قرارداد سه ساله می باشد.همین امر باعث سفر مدیرعامل باشگاه فولاد به دوحه قطر شده است تا حزباوی با پیشنهادی خیره کننده راهی السد قطر شود.

السد با پیشنهادی قابل توجه مدافع فولاد را وسوسه کرده است11

السد قطر برای جذب مدافع جوان فولاد با این باشگاه به توافق اولیه رسیده است.

او در حالی در آستانه ترانسفر به لیگ ستارگان قطر است که پیشنهادات جدی از بلژیک، عربستان و داخل کشور داشت اما حزباوی که از او به عنوان پدیده جوان فوتبال کشور یاد می‌شود با توجه به ارزش قرارداد این باشگاه در آستانه انتقال به این باشگاه است.

السد با پیشنهادی قابل توجه مدافع فولاد را وسوسه کرده است2

فهرست