الکساندر پلیشنکو وزنه‌بردار المپیکی اوکراین در جنگ با روسیه جان خود را از دست داد.به نقل از ایسنا پلیشنکو در دسته ۸۵ کیلوگرم المپیک ۲۰۱۶ ریو وزنه زد که در رده چهارم قرار گرفت. کیانوش رستمی، وزنه‌بردار ایرانی در این همین دسته قهرمان شد. آخرین مسابقه‌ای که او شرکت کرده بود قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ بود که توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

الکساندر پاشنکو وزنه‌بردار المپیکی اوکراین در جنگ کشته شد1

الکساندر پلیشنکو قهرمان المپیک اوکراینی در جنگ اوکراین با روسیه کشته شد.

کمیته ملی المپیک اوکراین نیز کشته شدن این ورزشکار ۳۰ ساله را در جنگ با روسیه تایید کرد.فدراسیون وزنه‌برداری اوکراین نیز نوشت: با ناراحتی فراوان اعلام می‌کنیم قلب استاد پرافتخار ورزش اوکراین و قهرمان دو دوره اروپا از کار افتاد.

الکساندر پاشنکو وزنه‌بردار المپیکی اوکراین در جنگ کشته شد

فهرست