امباپه از شرایط کنونی خود در پاری سن ژرمن راضی می باشد.کیلیان همچون سال 2022 سعی می کند که طبق برنامه تصمیم بگیرد و هر حرفش بر اساس برنامه قبلی و آنالیزهایی است که به درستی انجام می دهد تا حرف اشتباهی نزند.

امباپه از شرایط خود در پاریس رضایت دارد1

امباپه از شرایط خود در پاری سن ژرمن راضی بوده اما برای تمدید قرارداد با این تیم به نتیجه نرسیده است.

ستاره فرانسوی اوایل سال 2024 با ناصر الخلیفی دیداری داشته است و بعد از آن بر اساس همان جلسه با خبرنگاران صحبت کرده است. در حقیقت پی اس جی به تمدید قرارداد این ستاره اطمینان دارد به خصوص با علائمی ا که از این بازیکن دریافت کرده است. در حقیقت امباپه از شرایط پی اس جی در این فصل و جوی که برایش وجود دارد، راضی است.

امباپه از شرایط خود در پاریس رضایت دارد

او همچنان به باشگاه اعتماد دارد و کاری نمی کند که به پی اس جی آسیب وارد شود. کیلیان به ادعای رسانه های اسپانیا قرار بود که تا امروز به رئال مادرید پاسخ بدهد اما هنوز که هنوزه خبری نیست و به طور مشخص، این سریال همچنان ادامه دارد!

فهرست