اوساسونا
CAS به یود اسپانیایی ها حکم داد

باشگاه اوساسونا به دلیل تبانی در مسابقات سال 2013 ، توسط یوفا از لیگ کنفرانس کنار گذاشته شده بود. اما پس از اقدام به شکایت و تأیید درخواست تجدید نظر توسط دیوان داوری ورزشی (CAS)، به لیگ کنفرانس اروپا بازگردانده شد و حالا می‌تواند در مسابقات پلی‌آف حضور داشته باشد.

با این‌حال، یوفا پس از تصمیم CAS درباره بازگشت این تیم به لیگ کنفرانس، دوباره اعتراض کرده و به دلیل بازگشت اوساسونا به لیگ کنفرانس، مجدداً به CAS شکایت کرده‌است.

فهرست