بازگشت مارکار آقاجانیان دستیار سابق کارلوس کیروش به تیم ملی احتمالا انجام خواهد شد.البته این بار آقاجانیان در تیم ملی امید انجام وظیفه خواهد کرد.با انتخاب حبیب کاشانی به عنوان مدیر تیم المپیک فوتبال ایران او در ابتدا آقاجانیان را برای پست سرمربیگری تیم امید در نظر داشت، اما پس از جلساتی که در کمیته ملی المپیک با حضور امیر قلعه‌نویی برگزار شد، گزینه‌های دیگر مد نظر قرار گرفتند، که البته فدراسیون نظر نهایی خود را در این رابطه اعلام نکرده است.

بازگشت مارکار آقاجانیان به تیم ملی2

بازگشت مارکار آقاجانیان به تیم های ملی این بار در سمت مدیر فنی تیم ملی امید

به نظر می رسد مارکار را به عنوان مدیر فنی در تیم امید استفاده کنند.البته این نکته را باید توجه داست که ابتدا باید سرمربی تیم مشخص شود تا سپس در انتظار انتخاب و معرفی گزینه مورد نظر حبیب کاشانی برای تصدی پست مدیر فنی تیم ماند.آقاجانیان در زمان کارلوس کیروش همواره در تیم ملی حضور داشته و یکی از مربیان مورد اعتماد این سرمربی پرتغالی قرار داشت.

بازگشت مارکار آقاجانیان به تیم ملی

فهرست