بازیکنان استقلال با انتشار تصویری از عارف غلامی، به حمایت از هم تیمی خود پرداختند.روز گذشته باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای 20 درصد از قرارداد عارف غلامی را کسر کرده است. علت این موضوع نیز انتشار استوری علیه باشگاه و تحریک بازیکنان به تعطیلی تمرین تیم عنوان شده است.

بازیکنان استقلال از عارف غلامی حمایت کردند2

روز پنج شنبه بود که بازیکنان استقلال در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود، از برگزاری تمرین خودداری کردند. شب این اتفاق نیز تمامی بازیکنان با انتشار یک استوری مشترک، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. عارف غلامی به عنوان رهبر اعتصاب بازیکنان استقلال معرفی شده و پس از احضار او توسط کمیته انضباطی که با عدم حضور این بازیکن همراه شد در یکی از سریعترین احکام صادر شده، ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد غلامی را کسر کردند.

بازیکنان استقلال از عارف غلامی حمایت کردند1

بازیکنان استقلال همگی پشت هم تیمی خود درآمدند که از جانب باشگاه جریمه مالی شده است.

سیدحسین حسینی به عنوان کاپیتان استقلال، یک استوری در حمایت از غلامی منتشر کرد و نوشت: «الان زمان مناسبی نیست که باشگاه و بازیکن روبروی هم باشند. اگر تصمیمی بوده، تیمی بده؛ نه تصمیم یک نفر.» در ادامه نیز اکثر بازیکنان استقلال، با انتشار تصویری از عارف غلامی، به حمایت از هم تیمی خود پرداختند. تا لحظه نگارش این خبر، مهدی قایدی، سجاد شهباززاده، جعفر سلمانی، آرش رضاوند، زبیر نیک نفس، جعفر سلمانی، کوین یامگا و… از جمله نفراتی هستند که به حمایت از هم تیمی خود پرداخته و ناراحتی خود بابت حکم صادره از سوی کمیته انضباطی باشگاه علیه عارف را اینگونه نشان داده اند.

بازیکنان استقلال از عارف غلامی حمایت کردند

فهرست