بحران در فدراسیون فوتبال اسپانیا همچنان ادامه دارد.پس از روبیالس رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا که به دلیل اقدام غیراخلاقی در مواجهه با تیم ملی زنان این کشور، از سمت خود برکنار شد حالا به فساد مالی متهم است.این فساد در حالی بود که پلیس ناگهانی وارد ساختمان فدراسیون شد و تاکنون 7 نفر را دستگیر کرده است.یکی از این افراد روچا رئیس موقت فدراسیون می باشد.

بحران در فدراسیون جنجالی فوتبال ادامه دارد

بحران در فدراسیون فوتبال اسپانیا به رئیس موقت فدراسیون رسید.

پیش از این قرار بود روچا فقط به عنوان یک شاهد در مقر پلیس حاضر شود اما حالا روزنامه آ اس نوشته موقعیت او از شاهد به متهم تغییر کرده است. دادستان عمومی اعلام کرده که اتهام اولیه روچا جعل و سندسازی قراردادهایی به ارزش ۵ میلیون یورو است که به عنوان رشوه به کار رفته است.

بحران در فدراسیون جنجالی فوتبال ادامه دارد1

همچنین میگل گالان، رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون نیز از روچا به اتهام سوء استفاده از سمت خود به عنوان رئیس موقت و دخالت غیرقانونی در عزل و نصب‌ها و به تعویق انداختن عمدی انتخابات فدراسیون شکایت کرده است که این موضوع می‌تواند روچا را از کاندیدا شدن برای انتخابات فدراسیون منع کند.

فهرست