بدترین اتفاق در سال 1401 به نظر رئیس فدراسیون کشتی شکست حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی بوده است.علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درباره بهترین و بدترین اتفاقات سال 1401 گفت: بدترین آنها که خیلی «داغون» شدم، باخت حسن یزدانی به تیلور بود که خیلی مرا به هم ریخت، حس کردم زحمت یک‌ساله‌ام هوا شد. باخت رضا گرایی هم یکی از بدترین اتفاقات سال بود که دست‌کم گرفتن حریف دلیل شکستش شد ولی باز هم شکست حسن به تیلور بدتر بود. بهترین اتفاق هم طلای کامران (قاسم‌پور) و رحمان (عموزاد) بود که خیلی چسبید، هر کدامشان هم یک جور خاص چسبید.

بدترین اتفاق در سال 1401 شکست حسن یزدانی مقابل تیلور1

بدترین اتفاق در سال 1401 از نگاه علیرضا دبیر شکست پادشاه کشتی ایران در مقابل تیلور بوده است.

علیرضا دبیر می گوید وظیفه من اینست که حسن را به روزهای اوجش برگردانم، با سبک و تاکتیک خودم این کار را هم انجام می‌دهم، شده از دهان شیر او را درمی‌آورم، تعارف نداریم، یزدانی کاپیتان تیم ماست، هر کسی هر چیزی می‌خواهد بگوید، مهم این است که خدا راضی باشد، ما باید حسن را برگردانیم که مدال طلا بگیرد و این کار را هم می‌کنیم.

بدترین اتفاق در سال 1401 شکست حسن یزدانی مقابل تیلور

فهرست