ترامپ باعث ایجاد تحریم ها علیه ایران شده و مسوب عدم پرداخت مطالبات ویلموتس اوست!2

ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان حضورش در این پست باعث شده که تحریم ها علیه ایران تشدید پیدا کند.اکنون پس از شکایت ویلموتس به دادگاه عالی ورزش و محکومیت ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورویی فدراسیون فوتبال ایران،این ادعا وجود دارد که به دلیل تحریم تشدیدها در دولت دونالد ترامپ در آمریکا، امکان پرداخت قرارداد ویلموتس را از «محل مطالبات ایران» در فیفا امکان نداشت.همین امر باعث شده که به دلیل افزایش فشارهای همه جانبه روی فدراسیون سابق، اعضای هیات رئیسه اقدام عجیبی را انجام دادند و از دونالد ترامپ و دولت آمریکا در دادگستری تهران شکایت کردند.

ترامپ باعث ایجاد تحریم ها علیه ایران شده و مسوب عدم پرداخت مطالبات ویلموتس اوست!1

ترامپ مسبب اصلی بدهی فدراسیون فوتبال به سرمربی بلژیکی می باشد.

عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: دادگاه عالی ورزش صراحتاً در جزئیات رأی خود اعلام کرده است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ تقصیری در این پرونده و پرداخت دیرهنگام پول ویلموتس ندارد. ما برای خسارات مادی و معنوی که به جمهوری اسلامی وارد شده است از رئیس جمهور سابق آمریکا شکایت کرده‌ایم.

فهرست