تراکتور
تراکتور به دنبال قربان بردیف سرمربی سابق روبین کازان

مدیرعامل باشگاه تراکتور از مذاکره باشگاه با قربان بردیف سرمربی سابق روبین کازان خبرداد.
میرمعصوم سهرابی در مصاحبه ای گفت:”سرمربی صاحب نام روسی جهت مذاکره با باشگاه امروز وارد ایران می‌شود. قربان بردیف  بعد از ظهر امروز سه‌شنبه جهت مذاکره و عقد قرارداد با باشگاه وارد ایران می‌شود”. بردیف سرمربی سابق سردار آزمون نیز می باشد  و همچنین 6 بار موفق به قهرمانی در لیگ روسیه با تیم  روبین کازان شده است.

فهرست