از لیست کی روش برای حضور در جام جهانی به احتمال فراوان 11 بازیکن خط خواهند خورد.پس از تعطیلی لیگ و دعوت بازیکنان شاغل در فوتبال ایران به همراه بازیکنان بزرگسال چند بازیکن جوان و آینده دار نیز دعوت شدند.

تعداد 11 بازیکن تیم ملی از لیست کی روش خط خواهند خورد111

11بازیکن تیم ملی در لیست نهایی کی روش حضور نخواهند داشت.

این کار دو جنبه دارد:نخست ایجاد جوانگرایی در تیم ملی بود و دوم حضور بازیکنان برای پر کردن بازیکنان لژیونر که تمرینات با ریتم و نفرات کامل برگزار شود.انگیزه دادن به این جوانان برای آینده تیم ملی بسیار مفید خواهد بود.با اتمام مینی کمپ واضافه شدن لژیونرهای تیم ملی کی روش باید 11 بازیکن تیم ملی که اکثر آنها از تیم جوانان می باشند را از لیست تیم ملی خط بزند و تمرینات را با نفرات کامل ولژیونر ادامه دهد.

تعداد 11 بازیکن تیم ملی از لیست کی روش خط خواهند خورد222

فهرست