تمدید قرارداد آنچلوتی با رئال مادرید تا سال 2026 در حالی صورت گرفت که همگان بر این باور بودند که او سرمربی تیم ملی برزیل خواهد شد.آنچلوتی تکرار می‌کند که رئال مادرید آخرین کار او در مربیگری خواهد بود. اما همچنین اشاره کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که دوران او در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد. «بله این آخرین نیمکت من است. اما لزوما قرار نیست در سال ۲۰۲۶ به اتمام برسد. من از مربی بودن لذت می‌برم. امیدوارم بتوانم در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ اینجا باشم. من مادرید را دوست دارم.»

تمدید قرارداد آنچلوتی با رئال مادرید، حضور در تیم ملی برزیل را به تعویق انداخت2

تمدید قرارداد آنچلوتی با رئال مادرید تا سال 2026 بوده است.

این سرمربی با تجریه تایید کرده است که در زمان ریاست فدراسوین برزیل که ادنالدو رودریگس رئیس آن بود تماس داشته و علاقه مند به حضور او در برزیل بود.اما اینت رئیس دیگر در فدراسیون برزیل حضور ندارد و به نظر می‌رسید شانس آنچلوتی برای هدایت برزیل از بین برود.اندکی پس از برکناری رودریگس بود که آنچلوتی قرارداد جدید را امضا کرد. او مربیگری تیم ملی را رد نکرد ولی تردیدهایی در این مورد ایجاد کرد.

تمدید قرارداد آنچلوتی با رئال مادرید، حضور در تیم ملی برزیل را به تعویق انداخت

آنچلوتی با خنده گفت: «آیا باید به این موضوع فکر کنم؟» سپس افزود: «فکر کردن به مربیگری تیم ملی برزیل بسیار هیجان‌انگیز است، اما نمی‌دانم برزیل در سال ۲۰۲۶ من را می‌خواهد یا نه، نمی‌دانم. نمی‌دانم آنها از تصمیم من راضی هستند یا خیر.»

تمدید قرارداد آنچلوتی با رئال مادرید، حضور در تیم ملی برزیل را به تعویق انداخت1

فهرست