تیم ملی ایران
جلسه تاج و رییس فدراسیون عربستان

در دیدار تاج و رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، آنها در مورد میزبانی تیم ملی ایران و عربستان  دو کشور در دیدارهای رودررو به تفاهم رسیدند. با توجه به شرایط جدید، موضوع بازی خارج از خانه دیدار های تیم های ایرانی و عربستانی از دستور کار کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا خارج شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی این موضوع را رسما اعلام خواهد کرد

فهرست