تیم های عربستانی پس از توافق دو کشور ایران و عربستان از این به بعد می توانند به ایران سفر کنند.در پی توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک پس از گذشت ۷ سال، از فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های عربستانی به ایران سفر خواهند کرد.

تیم های عربستانی به ایران سفر خواهند کرد

تیم های عربستانی پس از 7 سال به ایران خواهند آمد.

ظرف مدت دو ماه روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته خواهد شد و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.در پی این توافق توافق پس از گذشت ۷ سال، از فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های عربستانی به ایران سفر خواهند کرد.در سال های گذشته تیم های عربستانی از آمدن به ایران امتناع می نمودند و بازی هایی که تیم های ایرانی میزبان بودند در کشور ثالث برگزار می شد.اما تیم های ایرانی به عربستان سفر می کردند و بازی های خود را انجام می دانند.

تیم های عربستانی به ایران سفر خواهند کرد 1

فهرست