جاسوس تیم ملی ترکیب اصلی تیم را پیش از بازی ایران مقابل انگلیس به یکی از سایت های معتبر ورزشی اعلام کرده بود و این مورد باعث عصبانیت کی روش شده است.از آنجایی که جام جهانی تورنومنتی بزرگ و جذاب برای خبرنگاران و رسانه ها می باشد اما به تازگی کی روش نسبت به این موضوع حساس شده و پس از ممنوع کردن شاگردانش از انجام مصاحبه باز هم به دنبال پیدا کردن فرد یا افرادی است که اخبار تیمش را بیرون برده و منتشر می‌کنند.

جاسوس تیم ملی را کی روش می خواهد پیدا کند!

جاسوس تیم ملی ترکیب تیم را چند ساعت پیش از شروع مسابقه در اختیار رسانه ها گذاشته بود.

به نظر می‌رسد سرمربی پرتغالی می‌خواهد بدین طریق تیمش را محدودتر از گذشته کرده و ضمن شناسایی جاسوس تیم ملی از انتشار اخبار بعدی جلوگیری کند. آیا موفق می‌شود؟ باید منتظر ماند و دید!

جاسوس تیم ملی را کی روش می خواهد پیدا کند!1

فهرست