جام جهانی
سهمیه آسیا افزایش یافت

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا فرمت راه یابی تیم های آسیا به جام جهانی 2026 و همچنین جام ملت های آسیا 2027 را در آماده سازی هشت جایگاه مستقیم و یک سهمیه پلی آف بین قاره ای که به جام جهانی فوتبال اختصاص داده شده را تایید کرد.

جام جهانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از افزایش تعداد تیم ها در جامجهانی فوتبال 2026 به 48 تیم توسط فیفا، این سهمیه بندی را اعلام کرد.

فهرست