جدایی گل محمدی از پرسپولیس را بایستی قطعی دانست در صورتیکه قرارداد او برای یک یا دو سال تمدید شود امکان انصراف او از جدایی وجود دارد.البته یکی دو نفر از اعضای هیات مدیره معتقدند در شرایط فعلی حدایی او به صلاح پرسپولیس نیست.

جدایی گل محمدی در یک صورت می تواند اتفاق نیفتد1

جدایی گل محمدی از پرسپولیس قطعی شده است.

باشگاه پرسپولیس استعفای کتبی یحیی را در اختیار ندارد و برای کنترل حواشی و اطمینان از روند خوب تیم تحت هر شرایطی امیدوار است بتواند بعد از دریافت استعفای کتبی با برانکو ایوانکوویچ به توافق برسد.بازگشت برانکو هم مشکلات خاص خودش را دارد.منابع مالی نسبتا زیاد مورد نیاز برای قرارداد این مربی و دستیارانش که با توجه به سقف بودجه مشکلاتی برای پرسپولیس به همراه دارد. همچنین حضور برانکو در نیمکت تیم ملی عمان و بحران زمان قطع همکاری او با این کشور و حضور در پرسپولیس و پرداخت جرایم مالیاتی برانکو و تسویه حساب رسمی و ارائه مستندات به این مربی هم از دیگر موانع مهم بازگشت مرد کروات است.

جدایی گل محمدی در یک صورت می تواند اتفاق نیفتد

فهرست