استرس برادران مجیدی در هدایت آبی پوشان

پس از اتفاقات عجیب و جنجالی دقابق پایانی استقلال-گل‌گهر سیرجان که منجر به اخراج فرهاد مجیدی شد،تقابل این تیم در مقابل نفت آبادان بدون حضور او و براردرش روی نیمکت آبی پوشان همراه شد.فرزاد مجیدی نیز با کارت قرمز بیژن حیدری همانند برادرش مواجه شده بود و از روی سکوها به هدایت بازیکنان پرداخته بود.سرمربی استقلال با فریادهای بلند خود از سکوها و در شرایطی که تماشاگری در ورزشگاه حضور ندارد، مستقیماً نکات خود را به بازیکنان مدنظرش منتقل می‌کند.تکاپو و استرس برادران مجیدی در حین مسابقه در نوع خود عجیب بود.آنها پس از پیروزی شیرین با مشت های گره کرده به رختکن تیمشان در پایان اضافه شدند.

برادران مجیدی روی سکوها

برادران مجیدی از روی سکوها آبی پوشان را هدایت می کردند.

فهرست