حمایت شرکت های شرط بندی از تیم های لیگ برتر انگلیس از فصل 2026/27 متوقف خواهد شد.باشگاه‌های لیگ برتر روز پنجشنبه اعلام کردند که اجازه به شرکت‌های شرط‌ بندی به عنوان حامیان اصلی پیراهن را متوقف می‌کنند. این ممنوعیت به تدریج اعمال خواهد شد و اسپانسرها تنها تا پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ مجاز به تبلیغ خواهند بود. این حرکت مورد استقبال کمپین‌های تبلیغاتی قرار گرفته است، و احتمالاً باعث تمرکز بر سایر اشکال حمایت مالی از قمار در ورزش می‌شود.

حمایت شرکت های شرط بندی از تیم ها در لیگ برتر انگلیس متوقف می شود1

در بیانیه ای در مورد این اقدام صادر شده است اعلام شد: «باشگاه‌های لیگ برتر امروز به طور جمعی توافق کردند که حمایت مالی از قمار را از جلوی پیراهن‌های باشگاهی حذف کنند، و ما اولین لیگ ورزشی در بریتانیا هستیم که به طور داوطلبانه چنین اقدامی را برای کاهش تبلیغات قمار انجام می‌دهیم.حمایت شرکت های شرط بندی حذف شود تیم ها از طریق دیگری اسپانسر جذب خواهند کرد.

حمایت شرکت های شرط بندی از تیم ها در لیگ برتر انگلیس متوقف می شود2

حمایت شرکت های شرط بندی از تیم های لیگ برتر انگلیس دیگر انجام نخواهد شد.

این اعلامیه به دنبال مشاوره گسترده با لیگ، باشگاه‌های آن و وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش به عنوان بخشی از بازنگری مداوم دولت در مورد قوانین فعلی قمار به اجرا درمی‌آید. لیگ برتر همچنین در حال همکاری با سایر ورزش‌ها برای ایجاد کد جدید برای حمایت مالی قمار است. برای کمک به باشگاه‌ها برای عبور از حمایت قمار روی پیراهن، قرارداد جمعی در پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اعمال می‌شود.»

حمایت شرکت های شرط بندی از تیم ها در لیگ برتر انگلیس متوقف می شود

فهرست