حمایت علیرضا دبیر از کشتیگیر روس که کمیته بین المللی المپیک اجازه حضور این قهرمان روس را در مسابقات انتخابی المپیک را نداده است.عبدالرشید سعدالله‌اف قهرمان چندین دوره کشتی آزاد المپیک و جهان از روسیه،مجور لازم برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک را پیدا نکرده است.

حمایت علیرضا دبیر از تانک روس ها

حمایت علیرضا دبیر از عبدالرشید سعدالله‌اف قهرمان روس که به دلیل عدم اجازه کمیته بین المللی المپیک نمی تواند در المپیک پاریس حاضر شود.

علیرضا دبیر در نامه خطاب به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی نوشت: بر این باور هستیم که تصمیم کمیته بین المللی المپیک در مورد سعداله یف، قطعا دخالت دادن سیاست در ورزش محسوب می شود و هیچ دلیل منطقی برای این محرومیت وجود ندارد، چراکه ورزشکاران نیز درست به مانند همه ی مردم این حق طبیعی را دارند که از کشور و مردم خود حمایت کنند.

حمایت علیرضا دبیر از تانک روس ها1

رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: از اتحادیه جهانی کشتی انتظار داریم که تمام تلاش خود را برای لغو این محرومیت انجام دهد، این کشتی گیر که یکی از مفاخر این رشته ورزشی محسوب می شود، در رقابت های المپیک پاریس حضور داشته باشد.

فهرست