خبر خوش برای باشگاه استقلال از آسیا رسیده است.بسته ماندن پنجره نقل و انتقالات استقلال به دلیل شکایت باشگاه سانتاکلارا این شائبه را به وجود آورده بود که به این دلیل مجور حرفه ای آبی پوشان پایتخت صادر نخواهد شد.
براساس پیگیری‌های خبرنگار ایسنا، بسته ماندن پنجره ارتباطی با مجوز حرفه‌ای ندارد.

خبر خوش برای استقلال از آسیا1

خبر خوش برای باشگاه استقلال در مورد مجوز حرفه ای این باشگاه

باشگاه استقلال تمامی مدارک را بارگذاری کرده و تنها مانع باقی مانده، مالکیت مشترک دو باشگاه سرخابی است که دولت وعده داده تا قبل از پایان مهلت اعلام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، واگذاری هر دو باشگاه انجام شود.

خبر خوش برای استقلال از آسیا

همچنین باشگاه استقلال با سانتاکلارا به تفاهم کامل رسیده و تفاهم نامه‌ای که بارگذاری شده، از لحاظ فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا معتبر است و پنجره استقلال نیز پس از پرداخت باقی مانده مطالبات سانتاکلارا، باز خواهد شد.

فهرست