دختر باد که لقب فرزانه فصیحی دونده ملی پوش ایرانی می باشد،این بار در رقابت های جام کازانوف درخشید.
فرزانه فصیحی در جریان برگزاری مرحله نهایی رقابت دوی ۱۰۰متر مسابقات جام کازانوف موفق شد رکورد ملی این ماده را بشکند و قهرمان شود.

دختر باد ایرانی با قهرمانی رکورد را هم شکست1

دختر باد لقب فرزانه فصیحی دونده دوی سرعت کشورمان می باشد.

او با ثبت حد زمان ۱۱.۴۱ ثانیه به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و مدال طلا این رقابت‌ها را به دست آورد. او رکورد ملی این ماده را هم به نام خود ثبت کرد.

دختر باد ایرانی با قهرمانی رکورد را هم شکست2

رکورد قبلی این ماده با زمان ۱۱.۴۳ ثانیه در اختیار حمیده اسماعیل‌نژاد بود.
پیش از این فصیحی در رقابت های داخل سالن آسیا در آستانه در رشته 60 متر نیز به مدال طلا دست یافته بود.

فهرست