دستمزد کی روش در ایران و مصر تفاوت فاحشی دارد3

کارلوس کی روش پیش از حضور در تیم ملی ایران سرمربی تیم ملی فوتبال مصر بود.نشریه «صدی البلد» مصر در گزارشی به دستمزد دو سرمربی سرشناس خارجی که در سال گذشته در این کشور مشغول بودند و اکنون در سمت های جدیدشان دستمزد متفاوت و پایینی دریافت می کنند، پرداخت.

دستمزد کی روش در ایران و مصر تفاوت فاحشی دارد2

کی روش در تیم ملی مصر دو برابر دستمرد کنونی اش در ایران دریافت می نمود.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران و موسیمانی سرمربی الاهلی عربستان زیر رصد رسانه مصری قرار گرفتند.سرمربی پرتغالی در تیم ملی مصر دستمزد ماهیانه 130 هزار دلاری داشت اما در تیم ملی ایران 50 هزار دلار دریافت خواهد کرد.در مقابل موسیمانی دستمزد ماهیانه 180 هزار دلاری در الاهلی مصر داشت ولی اکنون در عربستان با دستمزد ماهیانه 66 هزار دلار هدایت الاهلی جده را برعهده گرفته است. تفاوت فاحش دستمزد دو مربی سرشناس در مصر نسبت به شغل های جدیدشان کمی تعجب آور می باشد.

دستمزد کی روش در ایران و مصر تفاوت فاحشی دارد

فهرست