دو بازیکن پرسپولیس در آستانه رسیدن به 100 بازی با پیراهن پرسپولیس هستند.محمدحسین کنعانی‌زادگان و سروش رفیعی دو پرسپولیسی با تجربه حاضر در جمع سرخ پوشان به زودی وارد باشگاه صدتایی های این باشگاه می شوند.

دو بازیکن پرسپولیس به باشگاه صد تایی این باشگاه نزدیک شدند2

دو بازیکن پرسپولیس در آستانه 100 بازی با پیراهن این تیم می باشند.

آمار بازی هایی که این دو چهره سرشناس در سال های اخیر با پیراهن پرسپولیس در تورنمنت های مختلف انجام داده اند به گونه ای است به ترتیب چند بازی دیگر به زودی به جمع بازیکنانی اضافه خواهند شد که صد بازی با پیراهن پرسپولیس انجام داده‌اند.

دو بازیکن پرسپولیس به باشگاه صد تایی این باشگاه نزدیک شدند1

در حال حاضر کنعانی زادگان 97 بازی را با پیراهن پرسپولیس انجام داده است و سروش رفیعی هم با 96 بازی می توانند خود را به جمع صدتایی های پرسپولیس اضافه کنند.اگر اتفاق خاصی پیش نیاید این دو بازیکن تا پایان فصل به این رکورد خواهند رسید.

فهرست