رئیس فیبا با آرای کنگره فدراسیون جهانی بسکتبال یک قطری شد.«شیخ سعود علی آل ثانی» به عنوان رئیس جدید FIBA انتخاب شد.

رئیس فیبا یک قطری شد2

رئیس فیبا با آرای کنگره فدراسیون جهانی بسکتبال انتخاب شد.

با رای بیست و دومین کنگره فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) در مانیل، «شیخ سعود علی آل ثانی» به عنوان رئیس جدید فیبا برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ انتخاب شد. پیش از این ریاست فدراسیون جهانی بسکتبال را «هامانه نیانگ» بر عهده داشت.از سمت های این مدیر قطری در دوره قبل (از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳)، نایب رئیس فیبا و از سال ۲۰۰۲ نیز رئیس فیبا آسیا است.

رئیس فیبا یک قطری شد

او قبلاً رئیس فدراسیون بسکتبال قطر و نایب رئیس کمیته المپیک این کشور نیز بوده است.شیخ سعود علی آل ثانی پس از انتخاب خود گفت: “بر عهده گرفتن این مسئولیت افتخار بزرگی برای من، برای کشورم قطر و برای قاره ما آسیا است، البته من اکنون نماینده منافع ۲۱۲ فدراسیون ملی در پنج منطقه (آمریکا، آفریقا،‌ اروپا، آسیا و اقیانوسیه) در سراسر جهان هستم.

فهرست