رافائل نادال
رافائل نادال از تاثیر خانواده خود بر روی این موضوع می گوید

رافائل نادال، درباره علت عدم شکاندن راکت خود تا به امروز، اظهار کرده که علت این موضوع به خانواده و تربیت او مربوط می‌شود. در یک مصاحبه با برنامه “۶۰ دقیقه” شبکه CBS، او این موضوع را توضیح داد:

“خانواده‌ام به من اجازه نمی‌دهند راکت را شکانده و شکستن آن برای من به این معنا است که کنترل احساساتم را از دست داده‌ام.” این تصمیم  نادال  نشان می‌دهد که همه‌چیز برای او بیش از مسائل ورزشی مهم است. این نکته نشان‌دهنده‌ی اهمیتی است که نادال به کنترل احساسات و هدایت آنها در بازی‌های ورزشی خود می‌دهد.

 

فهرست