فرشید اسماعیلی
دوری 6 ماهه فرشید اسماعیلی از میادین

فرشید اسماعیلی در روز بیست و پنجم تیرماه به طور رسمی به تیم فولاد اما در حین اردوی ترکیه برای او مصدومیت شدیدی رخ داد که مشکوک به پارگی رباط صلیبی بود.

اسماعیلی حین بازی دوستانه این تیم مقابل الشحانیه با مصدومیت مواجه شد. در ابتدا میزان دقیق مصدومیت این بازیکن روشن نبود.

فرشید اسماعیلی

اما بعد از کاهش تورم پای این بازیکن وضعیت و MRI مصدومیت او از ناحیه رباط صلیبی تایید شد. با این اوصاف احتمالاً او تا شش ماه آینده نمی تواند به میدان برود.

فهرست