رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با رای کمیته انضباطی تبرئه شد.حکم برائت صادره درباره درویش، که امروز از سوی کمیته انضباطی اعلام شده است ارتباطی با پرونده اخیر وی ندارد بلکه از ناحیه کمیته انضباطی و مربوط به مصاحبه او بعد از بازی با هوادار است و اعلام شده است این حکم ارتباطی به پرونده مطروحه در کمیته اخلاق و مصاحبه با برنامه فوتبال برتر و جدال لفظی با سمیعی ندارد.

رضا درویش تبرئه شد1

رضا درویش هنوز بابت پرونده اخیرخود که 20 روز از فعالیت در فوتبال محروم شده است، حکمی دریافت نکرده است.

آن پرونده هنوز منجر به حکم نشده و فقط دستور موقت محرومیت ۲۰ روزه صادر شده است.رضا درویش پس از اینکه در برنامه فوتبال برتر به سرپرست مدیر عامل موقت باشگاه استقلال بی احترامی کرده از جانب کمیته انضباطی فعلا ممنوع الکار شده است.باید منتظر ماند و دید رای کمیته انضباطی برای ایم مدیر عامل با تجربه چه خواهد شد.

رضا درویش تبرئه شد2

فهرست