روی هاجسون
پالاس با بازگشت روی هاجسون به دنبال جبران شکست مقابل ویلا

روی هاجسون، سرمربی کریستال پالاس، پس از غیبت یک هفته ای به دلیل بیماری، در بازی این هفته مقابل فولام به نیمکت مربیگری بازخواهد گشت.

هاجسون در شنبه صبح احساس خوبی نداشت و به همین دلیل به ویلا پارک سفر نکرد، جایی که تیمش با گل اودسون ادوارد پیش افتاد اما در اواخر بازی سه بار گل دریافت کرد، دو بار در وقت اضافه.

پالاس اعلام کرد که این سرمربی 76 ساله که سابقه سرمربیگری تیم ملی انگلیس را نیز در کارنامه دارد، روز سه شنبه تمرین تیم را بر عهده داشت و انتظار می رود روز شنبه در سلهارست پارک در بازی مقابل فولام روی نیمکت مربیگری بنشیند.

در بیانیه کوتاهی که روز سه شنبه در وب سایت باشگاه منتشر شد، آمده است: “ما خوشحالیم که اعلام کنیم روی هاجسون امروز تمرین کریستال پالاس را بر عهده داشت.”

“سرمربی تیم در بازی شنبه مقابل ویلا پارک غایب بود اما برای بازی شنبه مقابل فولام در سلهارست پارک به نیمکت بازخواهد گشت.”

پالاس نگفت که سرمربی آنها قبل از بازی مقابل ویلا چقدر بیمار بوده است، اما تأیید کرد که او در طول بازی با دستیاران مربیگری تیم اول، پدی مک کارتی و ری لوینگتون در ارتباط بوده است.

فهرست