رکورد شکنی عجیب علیرضا بیرانوند در روزی که نتوانست دروازه تیم ملی را بسته نگه دارد.بیرانوند در ۹۰ دقیقه حضور برابر آمریکا به رکورد ۳۷۰ دقیقه حضور در مسابقات فوتبال جام جهانی رسید تا ضمن حفظ رکورد خود به عنوان پایدارترین مرد ایران در تاریخ جام جهانی، با تنها ۳ گل خورده در این زمان رکورد یک گل خورده در ۱۲۳ دقیقه بازی را برای خود ثبت کند و به عنوان رکورد شکن دروازه بان ایران لقب بگیرد.

رکورد شکنی بیراوند با وجود گل خورده در مقابل آمریکا1

رکورد شکنی بیرانوند در ادوار تاریخ جام جهانی درون دروازه ایران

در ادوار جام جهانی برای تیم ملی دروازه بانان حاضر در این پست تاکنون این عملکرد را از خود به جا گذاشته اند: علیرضا بیرانوند ۳ گل خورده در ۳۷۰ دقیقه بازی، هر ۱۲۳ دقیقه یک گل خورده ،نیما نکیسا یک گل خورده در ۹۰ دقیقه، هر ۹۰ دقیقه یک گل ،علیرضا حقیقی ۴ گل خورده در ۲۷۰ دقیقه، هر ۶۷ دقیقه یک گل ،احمدرضا عابدزاده ۳ گل خورده در ۱۸۰ دقیقه هر ۶۰ دقیقه یک گل ،ابراهیم میرزاپور ۶ گل خورده در ۲۷۰ دقیقه، هر ۴۵ دقیقه یک گل ،ناصر حجازی ۸ گل خورده در ۲۷۰ دقیقه، هر ۳۳ دقیقه یک گل حسین حسینی، ۶ گل خورده در ۱۷۰ دقیقه، هر ۲۸ دقیقه یک گل.

رکورد شکنی بیراوند با وجود گل خورده در مقابل آمریکابیرانوند بر این اساس بهترین رکورد شکنی را در تمام ادوار مسابقات فوتبال جام جهانی داشته است.

رکورد شکنی بیراوند با وجود گل خورده در مقابل آمریکا2

فهرست