زندگی اشلی بارتی تنیسور استرالیایی که پس از خداحافظی زود هنگام از ورزش حرفه ای وارد فاز جدیدی شده است. اشلی بارتی تنیسور پیشین استرالیایی گفت: راستش را بخواهید، فکر می‌کنم چیزی که بیش از همه مرا شگفت‌زده کرد این بود که چقدر احساس راحتی می‌کردم. ترس یا ناامنی عادی وجود داشت، زیرا نمی‌دانستم زندگی من بعد از تنیس چگونه خواهد بود.

زندگی اشلی بارتی پس از بازنشستگی زودهنگام1

اشلی بارتی در سن 25 سالگی خیلی زود از دنیای حرفه ای ورزش تنیس خداحافظی کرد.

این تنیسور که در زمان ورزش حرفه ای نفر نخست تنیس حرفه ای جهان بوده در ادامه گفته است: می‌دانستم بعد از تنیس چگونه با زندگی کنار می‌آیم، زیرا فردی هستم که دوست دارم منظم باشم. در کل مشکل یا نگرانی نبود. چیزی که شگفت‌انگیزتر بود این بود که من به آرامی وارد این زندگی شدم، مثل بقیه، چیزی که همیشه می‌خواستم. چرا تصمیم گرفتم به حرفه‌ام پایان دهم؟ من آرزویم را برآورده کرده‌ام. هر کسی رؤیاهای متفاوت و راه‌های مختلفی برای تعریف موفقیت دارد.

زندگی اشلی بارتی پس از بازنشستگی زودهنگام2

فهرست