ستاره سابق بارسلونا پس از یک سال حبس احتمال دارد که به زودی از زندان آزاد شود.دنی آلوز که به دلیل مسائل غیر اخلاقی محکوم شد و روانه زندان شده بود با روزنه‌ای از امید برای پایان دوران حبسش در اسپانیا مواجه شده است.

ستاره سابق بارسلونا به زودی از زندان آزاد می شود2

ستاره سابق بارسلونا پس از تحمل یک سال حبس امیدوار به آزادی شد.

طبق گزارش شبکه Antena ۳ کاتالونیا؛ برخلاف آنچه در ابتدای پروسه دادرسی به نظر می‌رسید، اکنون احتمال توافق نهایی میان شاکی پرونده و آلوز برای پرداخت غرامت به زن اسپانیایی برای نجات از حبس ۴ ساله بسیار زیاد است.آلوز که با تیمی باشگاهی در مکزیک قرارداد بسته بود به خاطر این اتفاقات از سوی باشگاهش فسخ قرارداد شد.باید منتظر ماند و دید که ستاره سابق فوتبال برزیل از زندان آزاد خواهد شد یا خیر.

ستاره سابق بارسلونا به زودی از زندان آزاد می شود

فهرست