سردار آزمون
آزمون و فولکروگ، دو گزینه میلان برای تقویت خط حمله

میلان در حال بررسی دو مهاجم برای تقویت خط حمله خود است. اولین گزینه سردار آزمون، مهاجم 28 ساله ایرانی بایرلورکوزن است. آزمون بازیکنی باتجربه و گلزن است و می‌تواند در ازای 3 یا 4 میلیون یورو از بایرلورکوزن خریداری شود. گزینه دوم نیکلاس فولکروگ، مهاجم 30 ساله آلمانی وردربرمن است.

فولکروگ نیز بازیکنی باتجربه و گلزن است، اما گران‌تر از سردار آزمون است و می‌تواند در ازای 20 میلیون یورو خریداری شود. میلان هنوز تصمیم نگرفته است که کدام بازیکن را خریداری کند، اما هر دو گزینه بازیکنان خوبی هستند و می‌توانند به خط حمله این تیم کمک کنند.

فهرست