سرپرست مدیر عامل استقلال در مورد سرمربی این تیم برای فصل آینده توضیحاتی داده است.حجت کریمی در مورد اینکه با اسامی مطرح شده گفته است که هیچ مذاکره ای انجام نشده و به احترام حضور ساپینتو منتظر پاسخ او بوده است.اکنون پس از انصراف ساپینتو برای هدایت استقلال دست کریمی برای انتخاب سرمربی باز شد.

سرپرست مدیر عامل استقلال توپ را به زمین ساپینتو انداخت

سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال روش های خاصی برای انتخاب سرمربی در پیش گرفته است.

وقتی از کریمی درباره انتخاب گزینه و سرمربی داخل یا خارجی سوال می‌کنیم او اینطور پاسخ داد: مسئله ما داخلی یا خارجی بودن نیست بلکه «کیفیت» و «برنامه کاری» او برای هدایت استقلال تاثیرگذار است و ضمن اینکه این فرد هم باید ویژگی‌های مدنظر ما را داشته باشد.کریمی می‌گوید قطعا با آرامش و در نظر گرفتن تمام جوانب یک تیم خوب را برای فصل آینده خواهیم بست و استقلال با شرایطی که هوادار مدنظر دارد در رقابت‌های فصل آینده شرکت خواهد کرد. به گفته او نظرات مختلفی درباره سرمربی فصل آینده استقلال وجود دارد اما باید یک نگاه کارشناسی بهترین را برای استقلال انتخاب کند.

سرپرست مدیر عامل استقلال توپ را به زمین ساپینتو انداخت2

فهرست