سری آ با تصویب عدم استفاده از یک شماره در بین تیم های حاضر در این لیگ را ممنوع کرده است.طبق دستور وزیر کشور ایتالیا، متئو پیانتدوزی، استفاده از شماره ۸۸ در سری آ به خاطر استفاده نئونازی‌ها از آن برای درود فرستادن به هیتلر، ممنوع شد!

سری آ استفاده از یک شماره خاص را ممنوع کرد

سری آ استفاده تیم ها از شماره 88 برای بازیکنان خود ممنوع کرده است.

شماره ۸۸ به عنوان سمبلی برای شعار معروف درود بر هیتلر بین نئونازی‌ها شناخته می‌شود.این در حالی است که دولت جورجا ملونی که در ایتالیا بر سر کار است خود از احزاب راست افراطی سر برآورده است اما این سیاست را جهت جلوگیری از یهودستیزی اتخاذ کرده است.

سری آ استفاده از یک شماره خاص را ممنوع کرد2

طبق این بخشنامه دیگر شناره 88 در تیم های لیگ ایتالیا وجود نخواهد داشت.

فهرست