سه گزینه داخلی که در صورت عدم توافق با کیروش برای هدایت تیم ملی در نظر گرفته شده است.نخستین بخت هدایت تیم ملی جواد نکونام است که به عنوان دستیار ایرانی کی روش در نظر گرفته شده بود که با مخالفت باشگاه فولاد این امر محقق نشد.

سه گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران2

سه گزینه داخلی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شدند.

دومین گزینه امیر قلعه نویی ژنرال فوتبال ایران است که در مقطعی سرمربی تیم ملی بوده که با نامهربانی و عدم دادن زمان کافی او را از این سمت برکنار کردند.سومین گزینه ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار می باشد که دو بار قهرمانی در جام حذفی در کارنامه مربیگری او وجود دارد.به نظر می‌رسد در صورتی که فدراسیون فوتبال تصمیم به محول کردن هدایت تیم ملی به یک مربی داخلی بگیرد، شانس جواد نکونام برای احراز این سمت بیشتر از امیر قلعه‌نویی و ساکت الهامی است.

سه گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران

فهرست