شجاع خلیل زاده شجاع مقابل لبنان غایب خواهد بود

شجاع خلیل زاده به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی را ترک کرد و در بازی مقابل لبنان حضور نخواهد داشت
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که او در دیدار با کره جنوبی مصدوم شد و نتوانست در تمرینات اخیر ایران در مشهد شرکت کند. با توجه به مصدومیت شجاع ، دراگان اسکوچیچ  مرتضی پورعلی گنجی را  برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. مسابقه تیم ملی ایران در مقابل لبنان نهم فروردین در ورزشگاه امام رضا برگزار خواهد شد.

فهرست