شرط عجیبی که باشگاه سپاهان برای فروش شهریار مغانلو اعلام کرده را می توان با این مثال مقایسه کرد که سنگ بزرگ علامت نزدن است.پس از تمایل مهاجم سپاهان برای بازگشت به پرسپولیس،مدیر عامل باشگاه مخالف حضور این مهاجم در تیم رقیب می باشد.خرید مهاجمان متعدد از سوی باشگاه سپاهان و صحبت‌های پنهانی و آشکار پرسپولیسی‌ها با شهریار مغانلو، آقای گل فصل گذشته لیگ برتر را هوایی کرده است.

شرط عجیبی که سپاهان برای فروش مغانلو به پرسپولیس گذاشته است2

شرط عجیبی که مدیر عامل سپاهان برای انتقال مغانلو به پرسپولیس گذاشت

شنیدیم اصرارهای مغانلو و پرسپولیس باعث شده که باشگاه اصفهانی تلویحا به پرسپولیسی‌ها پیغام دهد که حاضر است آقای گل لیگ را با مهدی ترابی و سعید صادقی تعویض کند! شرطی که از همین حالا جوابش از سوی یحیی گل‌محمدی مشخص است و سرمربی پرسپولیس حاضر نیست، حتی یکی از این دو ستاره را از دست بدهد.

شرط عجیبی که سپاهان برای فروش مغانلو به پرسپولیس گذاشته است1

فهرست