شکایت پورتو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رسانه ای پرتغال2

پورتو در پی جوسازی رسانه ها و تیم های حریف نسبت به مهدی طارمی مبنی بر بزرگ نمایی و فریب این بازیکن برای گرفتن پنالتی برای تیمش،باعث شد تا این باشگاه بزرگ پرتغالی تمام قد از ستاره ایرانی اش حمایت کند.در هفته ای که گذشت، کنسیسائو سرمربی تیم ،شهردار و اتحادیه دفاع از حقوق بازیکنان با انتشار بیانیه ای به حمایت از مهدی طارمی در قبال توهین ها و بی احترامی ها پرداختند.

شکایت پورتو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رسانه ای پرتغال3

پورتو برای حمایت از طارمی دست به شکایت زد.

طبق گزارش نشریه «Cabine Desportiva» باشگاه  پا را فراتر گذاشته و برای ستاره ایرانی اش سنگ تمام گذشته و می خواهد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رسانه ای پرتغال شکایت کند.یک خبرنگار پرتغالی پس از آخرین بازی تیم پورتو مصاحبه و شیطنت هایی کرده بود تا این باشگاه پرتغالی این اقدام را برای حمایت از بازیکنش انجام دهد.

فهرست