عثمان دمبله
عثمان دمبله در پاریس

عثمان دمبله موافقت خود با پیوستن به  پاری‌سن‌ژرمن در تابستان 2022را اعلام کرده است. قرارداد کنونی دمبله با  بارسلونا تا تابستان امسال معتبر است و اگر شرایط کنونی حفظ شود، او در تابستان بازیکن آزاد خواهد بود.
با وجود احیای وینگر 24 ساله تحت نظر ژاوی و ثبت آمار یک گل و 9 پاس گل در 10 مسابقه آخر با پیراهن آبی‌اناری‌ها، بارسلونا هنوز حرکتی برای تمدید قرارداد با دمبله انجام نداده و بنا به گزارش‌های محلی، او با توجه به شرایط اقتصادی باشگاه نباید منتظر پیشنهادی ویژه با افزایش حقوق چشمگیر باشد

فهرست