عصبانیت سرمربی پرسپولیس در سردرگمی برای رسیدن به محل کنفرانس خبری و تاخیر در تمرین تیم بود.یحیی گل محمدی به دلیل اینکه راننده ای که او و مهدی ترابی را به محل کنفرانس خبری بازی پیش از النصر دیر رساند و از محل برگزاری این مصاحبه بی خبر بود سی چهل دقیقه‌ای در محوطه ورزشگاه معطل شد.

عصبانیت سرمربی پرسپولیس از راننده نابلد عربستانی1

عصبانیت سرمربی پرسپولیس از بی برنامه بودن عربستانی برای حضور در نشست خبری پیش از دیدار مقابل النصر

در این‌باره یکی از مدیران پرسپولیس به گفت متاسفانه هیچ فردی از النصر برای حضور سرمربی و بازیکن در نشست خبری آن‌ها را همراهی نکرد و حتی با اتوبوس تیم هم هیچ اسکورتی وجود نداشت و بچه‌ها خودشان آمدند.»این مدیر ادامه داد: «متاسفانه آن فردی هم که به عنوان راننده آقا یحیی و ترابی را آورده بود محل سالن کنفرانس را بلد نبود و چیزی حدود چهل دقیقه دنبال سالن بوده و آخر سر هم دیر محل را پیدا کردند که به‌خاطر همین اتفاق تمرین تیم‌مان هم دیر شروع شد.»

عصبانیت سرمربی پرسپولیس از راننده نابلد عربستانی

فهرست