علیرضا جهانبخش
جهانبخش در هلند ادامه می دهد

درگذشته یک سایت هواداری مرتبط با  باشگاه فاینورد مدعی شد که جهانبخش در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد. با این حال امیر هاشمی‌ مقدم، مدیر برنامه‌ های وینگر ایرانی این شایعه را رد کرد و  از ماندن علیرضا جهانبخش در فاینورد خبر داد. جهانبخش فصل گذشته به فوتبال هلند بازگشت و این بازگشت برا ی این بازیکن بسیار مثبت بود و توانست عملکرد خود را بهبود ببخشد.

فهرست