علیرضا دبیر
دبیر همچنان بر روی صندلی مدیریت

علیرضا دبیر با کسب 38 از 38 رأی در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی، برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.
او پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس فدراسیون کشتی گفت:  کشتی‌گیر قبل آمدن روی تشک می‌داند چه کاره است، فکر من المپیکی است نه بازی های آسیایی هیچوقت شب امتحانی نبوده‌ام،  من مسئول مجمع نبودم، یک عضو بودم مثل باقی کاندیدا.

فهرست