علی خطیر مدیر عامل کنونی باشگاه استقلال همانند مدیر عاملان قبلی نتوانسته است وعده هایش را عملی کند.مدیر عامل باشگاه استقلال وعده داده بود، پیش از بازی با پرسپولیس و هفته پنجم به آنها پول خواهد داد و بابت فصل گذشته با آنها تسویه حساب خواهد کرد.البته بازی با پرسپولیس به بعد از بازی های آسیایی موکول شده است اما آبی ها امیدوار بودند پیش از هفته پنجم با آنها تسویه حساب شود اما با وجود آغاز هفته پنجم پولی به حساب آبی ها واریز نشده است! این در حالی است که باشگاه استقلال انتظار دارد بازیکنان تیم با کاهش مبالغ قرارداد خود به ثبت قرارداد سعید مهری و گوستاوو کمک کنند!

علی خطیر در مسیر مدیر عاملان قبلی1

علی خطیر مسیر مدیر عاملان قبلی استقلال را ادامه می دهد.

سایر تیم های لیگ برتری بابت فصل جدید به بازیکنان درصدی را پرداخت کرده اند که فقط استقلال نتوانسته است.علی خطیر به وعده اش عمل نکرد. او نشان داد که همانند علی فتح الله زاده و حجت کریمی توانایی در جذب سرمایه برای تیم استقلال ندارد و برای اداره تیم مرهون کمک های دولتی است.

علی خطیر در مسیر مدیر عاملان قبلی2

فهرست