علی قلی زاده به پیشنهاد باشگاه روسی پاسخ منفی داده است1

علی قلی زاده هافبک تیم شارلروا به نقل سایت اسپورت 24 روسیه پیشنهاد باشگاه دینامو مسکو را رد کرده است.طبق گزارش این رسانه روسی ستاره ایرانی در یک قدمی انتقال به دینامو مسکو قرار داشت که نهایت به دلیل عدم توافق مالی این انتقال به سرانجام نرسید.

علی قلی زاده به پیشنهاد باشگاه روسی پاسخ منفی داده است

علی قلی زاده از شارلروا جدا نخواهد شد.

به جز این تیم روسی باشگاه بلژیکی دیگری هم قلی زاده زیر نظر داشت.شارلروا به دلیل داشتن مدیریت ایرانی اش سالیانه میزبان لژیونرهای ایرانی است. ماه گذشته این باشگاه بلژیکی امیر حسین حسین زاده ستاره فصل گذشته استقلال را جذب کرد.

فهرست