عمرو ورده بازیکن مصری مورد نظر جواد نکونام و باشگاه استقلال با انتقالی عجیب می خواهد راهی استقلال شود.این هافبک مصری در طول 20 روز با سه باشگاه قرارداد امضا کرده است.

عمرو ورده در طول 20 روز با 3 باشگاه فوتبال قرارداد امضا کرد2

عمرو ورده در صورت ثبت قرارداد با استقلال نخستین بازیکن مصری فوتبال ایران محسوب می شود

ابتدا این بازیکن با تیم الرجاء البیضاوی مراکش قرارداد امضا کرد ولی در این کشور حضور پیدا نکرد و قراردادش را با رضایت فسخ کرد. دومین تیم لژیونر مصری دوکاسا قبرس بود که به این تیم رفت ولی بعد از 2 روز جدا شد.

عمرو ورده در طول 20 روز با 3 باشگاه فوتبال قرارداد امضا کرد1

سومین تیم لژیونر ایرانی باشگاه استقلال ایران است. طبق گزارش های رسیده این بازیکن با دستمزد سالیانه 150 هزار یورو به تیم تهرانی می رود تا به اولین لژیونر مصری تاریخ لیگ ایران شناخته شود.

فهرست